Goodbye Kansas Game Invest byter namn till Amplifier Game Invest

Goodbye Kansas Game Invest förvärvades i augusti 2019 till 100% av Embracer Group AB. För att tydliggöra förändringen i ägarstruktur, och för att tydligare markera inriktningen på kärnverksamheten, byter nu bolaget namn. Från och med idag heter bolaget Amplifier Game Invest AB.  

“Vi ville hitta ett namn som beskriver vår verksamhet bättre.” säger Per-Arne Lundberg, VD på Amplifier Game Invest. “Vårt fokus är detsamma – vi ingår långsiktiga samarbeten med skickliga spelutvecklare världen över, och hjälper dem nå sina mål. De är de verkliga stjärnorna och vårt fokus är att förstärka deras utveckling, deras team och deras affär.”

Den svenska spelindustrin har vuxit starkt under de senaste åren och även internationellt har industrin sett en kraftig tillväxt. Branschen har sett ett flertal stora investeringar, konsolideringar samt ett flertal nystartade datorspelsföretag.

“2020 blir ett spännande år för Amplifer Game Invest.” fortsätter Per-Arne Lundberg. “Vi ser oss redan som Nordens mest ambitiösa och indie-vänliga investeringsbolag, och vi kommer fortsätta vårt arbete med våra nuvarande partnerbolag, samtidigt som vi kommer att hjälpa duktiga team att starta upp sina bolag och investera i aktiva spelbolag ute på marknaden”

Om Amplifier Game Invest:

Amplifier Game Invest söker efter och investerar internationellt i de mest begåvade bolagen i spelbranschen. Målet är att, genom tillskott av expertis och erfarenhet inom spelutveckling, långsiktigt stärka bolagen och skapa mer framgångsrika spel. Amplifier Game Invest har för närvarande sju aktiva investeringar i bolag i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget har sitt säte i Stockholm.